vexi.info

 STŘEDISKO VEXI-INFORMACÍ   THE FLAG DATA CENTRE   ZPRAVODAJ vexi.info   THE vexi.info BULLETIN    VEXILOLOGICKÝ LEXIKON   THE VEXILLOLOGICAL LEXICON   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

VEXILOLOGICKÝ LEXIKON

o VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
    A AKTIVITY


o VEXILOLOGICKÉ NÁZVOSLOVÍ

o PRAPORY OBCÍ ČR (1991-1994)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1995)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1996)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1997)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1998)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1999)
o PRAPORY OBCÍ ČR (2000)
o PRAPORY OBCÍ ČR (2001)
o PRAPORY OBCÍ ČR (2002)
o PRAPORY OBCÍ ČR (2003)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2004)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2005)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2006)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2007)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2008)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2009)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2010)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2011)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2012)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2013)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2014)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2015)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2016)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2017)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2018)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2019)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2020)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2021)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2022)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2023)

o SYMBOLY OBCÍ OKRESU
    KARVINÁ


o SYMBOLY KRAJŮ ČR

o VLAJKY MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
    HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

o VLAJKY MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
    BRNA, OPAVY A OSTRAVY


100

Stou zemí, odkud se na tyto stránky někdo podíval, se stal Barbados.

100 000

Stotisící návštěva této stránky se uskutečnila 27. prosince 2020.

Flag Counter


Petr Exner
VEXILOLOGICKÝ LEXIKON
Vlajky obcí ČR (2013)

Hradec Králové 2013

Dvacátý díl třetí části Vexilologického lexikonu je věnován novým praporům měst a obcí udělených v letech 2013. Sešit obsahuje oficiální popisy praporů a v příloze s přehledné tabulky a barevná vyobrazení všech udělených praporů.Proslov předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miroslavy Němcové k představitelům obcí dne 18. března 2013 dopoledne

Vážené paní starostky, vážení páni starostové,

     vítám Vás na půdě poslanecké sněmovny. Stejně srdečně vítám mé kolegy z vedení poslanecké sněmovny, pány místopředsedy Jiřího Olivu a Jana Hamáčka, vítám pana kancléře Petra Kynštetra, ředitelku mé kanceláře Alenu Páralovou, chci Vám představit též všechny, kteří nám pomáhali uspořádat toto dopolední setkání, takže paní magistru Radanu Jurankovou, která je ředitelkou organizačního odboru poslanecké sněmovny, paní Soňa Hezká byla s vámi v úzké spolupráci, protože dávala dohromady medailonky vašich obcí, tak abychom vás tady mohli všechny představit. Je zde také vedoucí oddělení protokolu předsedkyně poslanecké sněmovny Kateřina Kulhánková a další mí spolupracovníci. Chci také přivítat paní poslankyni Ivanu Levou, která je tu dnes též s námi. Asi jsem zapomněla říct - v případě, že jsou zde též paní místostarostky či páni místostarostové a zastupitelé obcí - všechny i Vás co nejsrdečněji vítám.

Pro nás, pro zastupitele na úrovní parlamentní, je vždycky svátkem a vítanou příležitostí setkat se s vámi, kteří jste zastupiteli komunálními, zastupiteli na tom základním článku správy naší země. Také musím dodat, že řada z nás, nemám to spočítáno úplně přesně, ale řekla bych, že je to hodně přes šedesát procent, sedmdesát procent ze dvou set poslankyň a poslanců, prošlo komunální sférou. Takže si myslím, že i z tohoto pohledu máme k sobě blízko těmi zkušenostmi, které jsme získali každý sám ještě předtím, než jsme stali poslankyněmi nebo poslanci.

Vítám Vás také z toho důvodu, že tato příležitost, tedy předávání znaků a vlajek, je vždycky slavnostním pozastavením se. Vy máte za sebou docela dlouhé období, kdy jste rozhodovali o tom, jak bude váš znak, vaše vlajka vypadat a nebylo to jednoduché. Já si vzpomínám, jak to bylo komplikované v případě Žďáru nad Sázavou, když jsem tam byla zastupitelkou, vím, že názory se střetávaly, ladili jste, co by se vám více líbilo a do toho, když už jste to jakž-takž měli vyladěné sami, tak do toho začali mluvit odborníci, kterým já ale také poděkuji - jsou to zástupci, kteří pracují v podvýboru pro heraldiku a vexilologii a kteří Vám byli odbornou oporou.

Já o tom mluvím proto, že ty návrhy, které potom vedou už k faktickému vzniku vlajky a znaku , a vy dnes přeberete dekrety, které Vás budou opravňovat k jejich užívání, jsou potvrzením toho, že máte vztah k sídlu, kde žijete a pracujete. Navazujete na dílo lidí, kteří byli před Vámi a přestože se to někdy nezdá, protože jste zavaleni denními starostmi, denními povinnostmi, tak přece jenom se zapisujete do historie své obce, svého sídla. Ono se to ukáže až s nějakým odstupem. V tu chvíli, kdy člověk řeší aktuální otázky ze dne na den tak je do toho běhu zatažen stoprocentně a ten potřebný nadhled aby si uvědomil, že skutečně koná něco pro historii, ten nadhled k dispozici nemá. Ale čas ho přinese.

A proto já si velmi vážím toho, že se s Vámi mohu setkat, protože to budou vaši nástupci, vaši následovníci, možná vaše děti, vaši vnukové, kteří budou jednou číst v kronice vaší obce, vašeho městyse o té době, co se za ní podařilo, jak žila obec v době, kdy jste v jejím čele stáli vy a kdy jste se pokoušeli jí pomoci utvářet tu nejlepší podobu, o které jste byli přesvědčení, že ji bude prospívat nejenom v ten daný okamžik, ale že jí míří také k všeobecnému prospěchu do budoucna. Vím, že to je složitá práce, nejste kryti žádnou anonymitou, obzvlášť čím menší obec, tak se všichni více znáte, každé vaše rozhodnutí, každá vaše úvaha jsou okamžitě podrobeny velmi kritickému pohledu, kritickému sítu. Sotva vyjdete ze dveří svého domu, tak už se na vás sypou všichni, kteří se někde nějakou šeptandou dověděli, co se asi bude dít a okamžitě chtějí, abyste jim buďto potvrdili anebo vyvrátili co to skutečně bude znamenat. A zároveň nemáte ten potřebný aparát - teď mluvím zejména k vám, k malým obcím - protože města přece jenom jsou na tom daleko lépe, mají své odborné útvary, v jejich čele mají šéfy, mají právníka, mají tajemníka úřadu, jsou schopni koordinovat práci tak, aby ji mohli rozdělit a na každého připadl nějaký její díl. Ve vašem případě to tak není, jste to vy s malým okruhem spolupracovníků, kteří to musíte zvládnout, jak nejlépe umíte a jak nejlépe jste přesvědčeni.

Když jsem mluvila o tom malém okruhu spolupracovníků, tak přestože komunální volby generují celé zastupitelstvo, tak nakonec myslím, že mám pravdu, když řeknu, že to není celé zastupitelstvo, které je tím tahounem stoprocentním, které to spolu s vámi celý ten čas táhne, že jsou tam dva nebo tři, možná někde víc, abych se nemýlila, kteří opravdu vám jsou tou nejsilnější oporou, bez níž byste to nezvládli. Ale zároveň si myslím, že je zde ještě jedna skupina, o které bych chtěla promluvit a to jsou vaše rodiny. A ty, byť těmi volbami neprošly, tak přesto se stávají spolu s Vámi tím veřejným činitelem a spolu s vámi jsou "okradeny" - možná to není to správné slovo - ale přicházejí o ten čas, který by normálně patřil vašemu soukromí a životu vašich rodin. Takže na ně myslím v tuto chvíli a určitě jim patří naše poděkování, protože bez jejich opory, bez toho, že vám vytvářejí potřebné zázemí, tak byste určitě tu práci na sto procent vykonávat nemohli.

Já vám tedy chci popřát, aby se vám dařilo, aby ty záměry, které máte před sebou ještě do příštího roku, kdy se ukončí váš volební mandát, se vám podařilo splnit , abyste opravdu měli těch ochotných pracovníků co nejvíc a neselhalo vaše rodinné zázemí. Přeji Vám, aby to byla šťastná etapa vašeho života.

(neautorizovaný přepis zvukového záznamu)