vexi.info

 STŘEDISKO VEXI-INFORMACÍ   THE FLAG DATA CENTRE   ZPRAVODAJ vexi.info   THE vexi.info BULLETIN    VEXILOLOGICKÝ LEXIKON   THE VEXILLOLOGICAL LEXICON   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

STŘEDISKO VEXILOLOGICKÝCH INFORMACÍo SYMBOLY SVI
o SYMBOLS OF SVIVEXILLONo VEXILLON 2005

FELLOW OF THE FEDERATIONo FELLOW OF THE FEDERATION 2015

PAMĚTNÍ MEDAILE PŘEDSEDY POSLANECKÉ SNĚMOVY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKYo PAMĚTNÍ MEDAILE 2016KONGRESOVÉ OCENĚNÍo KONGRESOVÉ OCENĚNÍ 2016FELLOW OF THE ASSOCIATIONo FELLOW OF THE ASSOCIATION 2019CERTIFICATE OF APPRECIATIONo CERTIFICATE OF APPRECIATION
TBILISI 2023


100

Stou zemí, odkud se na tyto stránky někdo podíval, se stal Barbados.

100 000

Stotisící návštěva této stránky se uskutečnila 27. prosince 2020.

Flag CounterSTŘEDISKO VEXILOLOGICKÝCH INFORMACÍ

Středisko vexilologických informací (SVI) založil na jaře roku 1994 v Hradci Králové Ing. Petr Exner. Středisko se zabývá popularizací vexilologie, komunální vexilologií a publikační činností. SVI také provozuje webové stránky www.vexi.info. V roce 2003 se SVI stalo členem Mezinárodní federace vexilologických společností (FIAV).

V letech 1994 a 1995 vydávalo SVI jednostránkové INFORMACE s aktuálními informacemi z vexilologie. Od roku 1996 vydává 6x do roka zpravodaj vexi.info. Vyšly již také dvě anglicky psané monografie Jaroslava Martykána, CZECHIA o českých komunálních vlajkách a SOMALIA o vexilologické historii Somálska. Společně s Českou vexilologickou společností vydávalo v letech 1997-2018 anglicky psanou ročenku VEXILOKONTAKT.

Od roku 1996 vydává také řadu publikací pod společným názvem Vexilologický lexikon. První dvě části byly věnovány vexilologickým společnostem a jejich aktivitám ve světě a vexilologickému názvosloví. V dalších částech jsou pravidelně publikovány nové prapory měst a obcí, tak jak jsou udělovány od roku 1991 podle zákona o obcích předsedou poslanecké sněmovny. Jedná se o jedinou souhrnnou publikaci českých komunálních vlajek.

Petr Exner je editorem sborníků věnovaných historii československých a českých vlajek: 100 let československé vlajky, (2020) Vlajky Československa (2022). Třetí sborník věnovaný vlajkám Česka je plánován na rok 2024.

V květnu 1996 SVI spolu s Muzeem východních Čech a Českou vexilologickou společností zorganizovalo SVI v Hradci Králové 1. český národní vexilologický kongres, první tohoto druhu ve střední a východní Evropě, a podílelo se i na přípravě dalších kongresů (Ústí nad Labem 2000, Plzeň 2004, Přibyslav 2008, Liberec 2012, Ústí nad Orlicí 2016 a Frýdek-Místek 2020).

V červenci 1996 vytvořil Petr Exner internetové České vexilologické stránky (www.vexilologie.cz), které přinášejí informace o vexilologickém dění v České republice a které jsou průběžně aktualizovány.

Ve spolupráci s Pavlem Fojtíkem a Zbyškem Svobodou připravil v roce 2004 pro firmu Libea, s.r.o. publikaci Vlajky, prapory a jejich používání osvětlující základní pravidla pro vyvěšování vlajek na území České republiky. Aktualizované vydání vyšlo v roce 2013.

Od roku 2000 je Petr Exner expertem podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a podílí se tak na procesu schvalování nových praporů krajů, měst, obcí a městských částí v České republice. Účastnil se na vývoji informačního systému REKOS (Registr komunálních symbolů) provozovaný na webu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Je autorem znaku a vlajky Královéhradeckého kraje, jednoho ze třinácti regionů České republiky a praporů několika měst a obcí ČR a je také autorem vlajky města Engels v Saratovské oblasti Ruské Federace. Zúčastnil se soutěží na symboly Japonské vexilologické organizace (JAVA) a Vexilologické asociace státu Texas (VAST), ve kterých jeho návrhy uspěly a jsou používány jako loga těchto společností.

Petr Exner se zúčastnil mezinárodních vexilologických kongresů pořádaných FIAV v Curychu, Yorku, Berlíně, Washingtonu, Rotterdamu, Sydney, San Antoniu a Lublani. Tajemník SVI, Jaroslav Martykán, se zúčastnil kongresů FIAV v Curychu, Kapském Městě, Yorku, Berlíně a Rotterdamu. Oba se také zúčastnili mnoha vexilologických kongresů na Slovensku, v Gruzii, Německu, Polsku, Itálii, Velké Británii a Španělsku.

SVI se podílí na rozvoji vexilologie v České republice a její prezentaci ve světě. Jaroslav Martykán byl výkonným redaktorem anglicky psané ročenky VEXILOKONTAKT. Vycházela v letech 1997-2018 a obsahovala překlady významných článků ze zpravodaje České vexilologické společnosti VEXILOLOGIE, které jsou tak přístupné i zahraničním vexilologům.

Petr Exner obdržel v roce 2005 na XXI. mezinárodním vexilologickém kongresu v Buenos Aires cenu Vexillon, v roce 2015 na XXVI. mezinárodním vexilologickém kongresu v Sydney ocenění Fellow of the Federation, v roce 2016 obdržel Pamětní medaili předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Kongresové ocenění 6. českého národního vexilologického kongresu. V roce 2019 na XXVIII. mezinárodním vexilologickém kongresu v San Antoniu obdržel ocenění Fellow of the Association od Vexilologické asociace státu Texas. V roce 2023 získal od Státní rady pro heraldiku při Parlamentu Gruzie Diplom uznání.

Jaroslav Martykán je dvojnásobným držitelem Čestného diplomu České vexilologické společnosti (1982, 2012), v r. 2020 obdržel Kongresové ocenění 7. českého národního vexilologického kongresu a Laureát ČVS. Od r. 2021 je čestným předsedou České vexilologické společnosti.


MEZINÁRODNÍ FEDERACE VEXILOLOGICKÝCH SPOLEČNOSTÍ

FIAV

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS VEXILLOLOGIQUES


o www.fiav.org
o SVI - MEMBER OF FIAV

MEZINÁRODNÍ VEXILOLOGICKÉ KONGRESY NA KTERÝCH BYLO ZASTOUPENO SVI

o XV ICV ZÜRICH 1993
o XVII ICV CAPE TOWN 1997
o XIX ICV YORK 2001
o XXII ICV BERLIN 2007
o XXIV ICV WASHINGTON 2011
o XXV ICV ROTTERDAM 2013
o XXVI ICV SYDNEY 2015
o XXVIII ICV SAN ANTONIO 2019
o XXIX ICV LUBLAŇ 2022