vexi.info

 STŘEDISKO VEXI-INFORMACÍ   THE FLAG DATA CENTRE   ZPRAVODAJ vexi.info   THE vexi.info BULLETIN    VEXILOLOGICKÝ LEXIKON   THE VEXILLOLOGICAL LEXICON   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

SYMBOLY KRAJŮ ČR

o HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

o STŘEDOČESKÝ KRAJ
o JIHOČESKÝ KRAJ
o PLZEŇSKÝ KRAJ
o KARLOVARSKÝ KRAJ
o ÚSTECKÝ KRAJ
o LIBERECKÝ KRAJ
o KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
o PARDUBICKÝ KRAJ
o KRAJ VYSOČINA
o JIHOMORAVSKÝ KRAJ
o OLOMOUCKÝ KRAJ
o MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
o ZLÍNSKÝ KRAJ

o MAPA
o ZÁKONY A USNESENÍ

100

Stou zemí, odkud se na tyto stránky někdo podíval, se stal Barbados.

100 000

Stotisící návštěva této stránky se uskutečnila 27. prosince 2020.

Flag Counter


SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Česká republika vznikla 1.1.1993 rozdělením České a Slovenské Federativní Republiky na Českou republiku a Slovenskou republiku. V ústavě nově vzniklé České republiky (ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 ze dne 16.12.1992) bylo v článku 99 uzákoněno, že „Česká republika se člení na obce, které jsou zá-kladními územními samosprávnými celky. Vyššími územními samosprávnými celky jsou země nebo kraje.“

Následovalo dlouhé období, kdy probíhala diskuse o vlastní podobě a funkci vyšších územně-samosprávních celků (VÚSC). Jejich počet v představách jednotlivých politiků osciloval od 77, což byl počet stávajících okresů, po dva – Čechy a Moravu. Teprve v roce 1997 byl přijat ústavní zákon č. 347/1997 Sb. ze dne 3.12.1997 o vytvoření vyšších územně samosprávných celků. Parlament České republiky se tímto zákonem usnesl na vytvoření čtrnácti VÚSC. Jsou to: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Budějovický kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Jihlavský kraj, Brněnský kraj, Olomoucký kraj, Ostravský kraj a Zlínský kraj. Zároveň vypustil článek 103 (který stanovoval, že o názvu VÚSC rozhodují zastupitelstva krajů) a změnil článek 99 Ústavy České republiky na: „Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.“ Zákon nabyl účinnosti k 1.1.2000. Tímto bylo stanoveno, že VÚSC se budou nazývat kraje a jmenovat se podle svého sídelního města (s výjimkou Středočeského kraje, jehož sídlem je Praha).

Zákon o krajích, který určuje práva a povinnosti krajů, byl přijat o další tři roky později. Na základě ustanovení § 5 zákona 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ze dne 12. dubna 2000 podle § 5 „Kraj a jím zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a prapor kraje.“. Tyto symboly mohou být - na návrh kraje - kraji uděleny předsedou Poslanecké sněmovny parlamentu.

Později, 16. 5. 2001, byl přijat ústavní zákon č. 176/2001 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Na žádost některých krajů byly tímto zákonem změněny názvy krajů na Jihočeský (původně Budějovický), Vysočina (Jihlavský), Jihomoravský (Brněnský) a Moravskoslezský (Ostravský).

Vyobrazení znaků a vlajek Prahy a krajů jsou převzaty z webu rekos.psp.cz.HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY

    STŘEDOČESKÝ            JIHOČESKÝ
    PLZEŇSKÝ                    KARLOVARSKÝ
    ÚSTECKÝ                      LIBERECKÝ
    KRÁLOVÉHRADECKÝ   PARDUBICKÝ
    VYSOČINA                    JIHOMORAVSKÝ
    OLOMOUCKÝ             MORAVSKOSLEZSKÝ

ZLÍNSKÝ