vexi.info

 STŘEDISKO VEXI-INFORMACÍ   THE FLAG DATA CENTRE   ZPRAVODAJ vexi.info   THE vexi.info BULLETIN    VEXILOLOGICKÝ LEXIKON   THE VEXILLOLOGICAL LEXICON   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

VEXILOLOGICKÝ LEXIKON

o VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
    A AKTIVITY


o VEXILOLOGICKÉ NÁZVOSLOVÍ

o PRAPORY OBCÍ ČR (1991-1994)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1995)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1996)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1997)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1998)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1999)
o PRAPORY OBCÍ ČR (2000)
o PRAPORY OBCÍ ČR (2001)
o PRAPORY OBCÍ ČR (2002)
o PRAPORY OBCÍ ČR (2003)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2004)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2005)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2006)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2007)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2008)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2009)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2010)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2011)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2012)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2013)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2014)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2015)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2016)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2017)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2018)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2019)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2020)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2021)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2022)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2023)

o SYMBOLY OBCÍ OKRESU
    KARVINÁ


o SYMBOLY KRAJŮ ČR

o VLAJKY MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
    HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

o VLAJKY MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
    BRNA, OPAVY A OSTRAVY


100

Stou zemí, odkud se na tyto stránky někdo podíval, se stal Barbados.

100 000

Stotisící návštěva této stránky se uskutečnila 27. prosince 2020.

Flag Counter


VEXILOLOGICKÝ LEXIKON

Vexilologický lexikon je tvořen řadou publikací mapujících vždy určitý úsek vexilologie. První část je věnována vexilologickým společnostem a aktivitám, druhá část se týká vexilologického názvosloví a další části v jednotlivých dílech systematicky popisují vlajky obcí, které byly uděleny městům a obcím od roku 1991 podle zákona 367/1990 o obcích (obecní zřízení).

Jádrem každého dílu je chronologický přehled přijatých vlajek s textem popisu vlajek, event. s vysvětlující poznámkou, doprovázený černobílým vyobrazením vlajky. V rámci jednoho rozhodnutí předsedy PS PČR jsou obce řazeny abecedně, byť v textu rozhodnutí tomu tak nemusí být. V příloze jsou abecedně seřazeny a barevně vyobrazeny všechny vlajky přijaté v příslušném roce. V přílohové části jsou také tabulky uvádějící všechny obce, které v tomto roce obdržely nové symboly - znak či vlajku - spolu s čísly a daty usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a rozhodnutí předsedy PS PČR. Na závěr je ještě formou přehledné tabulky uveden přehledný abecední seznam obcí, které získaly v tom roce vlajku spolu s datem přijetí rozhodnutí.