vexi.info

 STŘEDISKO VEXI-INFORMACÍ   THE FLAG DATA CENTRE   ZPRAVODAJ vexi.info   THE vexi.info BULLETIN    VEXILOLOGICKÝ LEXIKON   THE VEXILLOLOGICAL LEXICON   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

VEXILOLOGICKÝ LEXIKON

o VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
    A AKTIVITY


o VEXILOLOGICKÉ NÁZVOSLOVÍ

o PRAPORY OBCÍ ČR (1991-1994)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1995)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1996)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1997)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1998)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1999)
o PRAPORY OBCÍ ČR (2000)
o PRAPORY OBCÍ ČR (2001)
o PRAPORY OBCÍ ČR (2002)
o PRAPORY OBCÍ ČR (2003)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2004)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2005)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2006)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2007)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2008)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2009)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2010)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2011)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2012)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2013)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2014)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2015)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2016)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2017)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2018)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2019)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2020)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2021)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2022)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2023)

o SYMBOLY OBCÍ OKRESU
    KARVINÁ


o SYMBOLY KRAJŮ ČR

o VLAJKY MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
    HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

o VLAJKY MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
    BRNA, OPAVY A OSTRAVY


100

Stou zemí, odkud se na tyto stránky někdo podíval, se stal Barbados.

100 000

Stotisící návštěva této stránky se uskutečnila 27. prosince 2020.

Flag Counter


Petr Exner
VEXILOLOGICKÝ LEXIKON
Vlajky obcí ČR (2014)

Hradec Králové 2015

Jedenadvacátý díl třetí části Vexilologického lexikonu je věnován novým praporům měst a obcí udělených v letech 2014. Sešit obsahuje oficiální popisy praporů a v příloze s přehledné tabulky a barevná vyobrazení všech udělených praporů.Proslov místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jaroslavy Jermanové k představitelům obcí dne 27.listopadu 2014

Vážené paní starostky, vážení starostové, představitelé obecních i městských samospráv, dámy a pánové, vzácní hosté.

Je mi ctí vás všechny přivítat v reprezentativních prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tato setkání představitelů samospráv a reprezentantů parlamentu se konají několikrát v průběhu roku. Dnešek a zítřek jsou posledními letošními dny, které jsou k této slavnosti vyhrazeny. Jsem ráda, že jsme společně našli v uspěchaném závěru roku mezeru v našich náročných programech pro tak významný a důstojný okamžik jako udílení znaků a vlajek a povýšení obcí na městysy. Myslím, že o městských znacích a vlajkách i vlastním statutu obce bychom mohli říci, že jsou esencí dějin celků, které reprezentují. A tak slovy římského řečníka, politika, spisovatele a filosofa, Cicera, jsou vlastně i svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.

Městské znaky a vlajky i statut jsou obrazem dob minulých, odkazem našich předků. Vyprávějí o jejich příslušnosti k městu. Vypovídají také o dnešní době, o době, kdy jsou tvořeny, o tom, co je pro obec dnes důležité a podstatné. Stávají se tak poučnou historií pro generace příští.

Někomu může v dvacátém prvním století připadat staromilské usilovat o, promiňte mi ten výraz, nějakou tabulku a kus pomalované látky. Ale tento akt a především celý proces, který k němu všude v našich obcích vedl, není čímsi formálním, nezáživným a veřejnosti pomíjeným. Z vlastní komunální zkušenosti vím, že ve většině míst se o znaku a vlajce vedly dlouhé diskuze v zastupitelstvech, regionálních médiích a veřejnosti. Obce se snaží dát hlas lidem, o výsledcích, podobách znaků a vlajek rozhoduje hlasováním či výsledkem ankety. Lidé se dovídají o dějinách místa, kde žijí, kde identifikují se s jeho současností. To je nesmírně důležité a svědčí to o souznění obyvatel se svými obcemi. Takového přístupu si vážím. Hovoří to o dobrém manažerském přístupu a o tom že se rozhodování o obci neděje jenom v tradičních kancelářích. Mám také čest dnes dvěma obcím předat dekret o stanovení městysem. I pro to platí stejná slova. Bez vaší obětavé práce a bez souznění s občany vašich obcí, by povýšení obce zůstalo jen teorií.

Přijměte proto prosím dnes z mých rukou dekrety, kterými se zařadíte mezi ty obce naší země, které mohou vedle prostého názvu na silničních tabulích a na tabulích městských nebo obecních úřadů vyvěšovat hrdě svůj znak a vlajku nebo nést název městys. Chci vás poprosit, abyste byli na toto označení hrdí, protože za desítky či stovky let vypoví erby o dějinách vašeho města a obce možná víc, než pomíjivá aktuálnost novinových zpráv.

Vedle poděkování za vaší práci v úsilí o získání znaku, vlajky nebo vyššího statutu obce, děkuji také odborníkům, kteří spolupracují s podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny během schvalovacího procesu. I oni odvedli výbornou a profesionální práci.

Děkuji.

(neautorizovaný přepis zvukového záznamu)