vexi.info

 STŘEDISKO VEXI-INFORMACÍ   THE FLAG DATA CENTRE   ZPRAVODAJ vexi.info   THE vexi.info BULLETIN    VEXILOLOGICKÝ LEXIKON   THE VEXILLOLOGICAL LEXICON   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

VEXILOLOGICKÝ LEXIKON

o VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
    A AKTIVITY


o VEXILOLOGICKÉ NÁZVOSLOVÍ

o PRAPORY OBCÍ ČR (1991-1994)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1995)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1996)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1997)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1998)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1999)
o PRAPORY OBCÍ ČR (2000)
o PRAPORY OBCÍ ČR (2001)
o PRAPORY OBCÍ ČR (2002)
o PRAPORY OBCÍ ČR (2003)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2004)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2005)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2006)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2007)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2008)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2009)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2010)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2011)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2012)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2013)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2014)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2015)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2016)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2017)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2018)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2019)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2020)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2021)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2022)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2023)

o SYMBOLY OBCÍ OKRESU
    KARVINÁ


o SYMBOLY KRAJŮ ČR

o VLAJKY MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
    HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

o VLAJKY MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
    BRNA, OPAVY A OSTRAVY


100

Stou zemí, odkud se na tyto stránky někdo podíval, se stal Barbados.

100 000

Stotisící návštěva této stránky se uskutečnila 27. prosince 2020.

Flag Counter


Petr Exner
VEXILOLOGICKÝ LEXIKON
Vlajky obcí ČR (2005)

Hradec Králové 2006

Dvanáctý díl třetí části Vexilologického lexikonu je věnován novým praporům měst a obcí udělených v letech 2005. Tři sešity obsahují oficiální popisy praporů a v příloze s přehledné tabulky a barevná vyobrazení všech udělených praporů.


Naudílení dekretů dne 18. dubna 2005 zastupoval předsedu PS PČR Lubomíra Zaorálka místopředseda Jan Kasal, jehož odpolední proslov ke starostům obcí, jimž byla uděleny symboly zněl:

Vážené paní starostky, vážení páni starostové, paní kolegyně a pane první ze starostů, pane primátore hlavního města Prahy.

Považuji si za čest, že mohu v zastoupení předsedy Poslanecké sněmovny, pana doktora Lubomíra Zaorálka, se dnes zde s Vámi setkat a podílet se na předávání ověření o získání vlajek a znaků pro Vaše města a pro Vaše obce. Pan předseda Zaorálek se omlouvá, je jako zástupce Poslanecké sněmovny na pohřbu Svatého otce Jana Pavla II. v Římě.

Paní a pánové,

myslím, že tato slavnostní chvíle nás může vyprovokovat k několika zamyšlením. Já si vždycky kladu otázku a hledám odpověď - ta otázka zní: Cože vede obce k tomu, že žádají o znak a žádají o vlajku? Vždyť jim to žádný zákon nenařizuje, žádné finanční prostředky z toho neplynou do obecního nebo městského rozpočtu, co že za tím asi je?

Ta odpověď je nasnadě a věřím, že se mnou budete souhlasit, případně byste mne byli schopni mne samozřejmě doplnit. Jde o to, že cítíte, spolu se svými kolegy v zastupitelstvu i se svými spoluobčany ve Vašem městě, ve Vaší obci, pocit sounáležitosti, který má také určité znaky" to, co Vás spojuje v rámci jednoho společenství, v rámci Vaší obce, co Vás odlišuje od těch ostatních, co Vám dává znamení výlučnosti a jedinečnosti v té pospolitosti více než šesti tisíc obcí v naší republice. Proto jste neváhali a obětovali se, podstoupili tu někdy náročnou, někdy zdlouhavou pouť za získáním vlajky a znaku pro Vaši obec. Já si toho velmi vážím, protože stejně tak jako Vy si chci uvědomovat, že člověk, občan má někam patřit. A to, že někam patří je důležité pro jeho pohybování se v tom složitém současném světě. Každý odněkud je, každy by se měl rád vracet domů, každý by měl být hrdý na místo, ze kterého pochází nebo ve kterém žije a každý by měl ve svém srdci nést obrázek svého města, své obce, ať ho osud zavane kamkoliv.

Já jsem rád, že toho dnešního dne se Vám dostane podle zákonů platných v naší zemi té cti, že převezmete v zastoupení tedy od předsedy Poslanecké sněmovny, oznámení o získání vlajek a znaků.

Chci při této příležitosti se omluvit těm, kteří mají za to, že ta cesta byla příliš dlouhá, že to nebylo v tak urgentním a krátkém termínu, tak, jak jste si možná mnozí představovali. Ale nebylo to způsobeno tím, že by podvýbor pro heraldiku a vexilologii pracoval laxně, že by otálel. Naopak. Jejich odpovědnost je vedla k tomu, že každou žádost speciálně posuzovali, věnovali se jí a to proto, že si stejně tak jako my všichni uvědomují, že ten znak nebo vlajka nás všechny velmi pravděpodobně přežije, že bude platit, bude znakem obcí a měst za sto let, za dvěstě let, možná i dál, kam nám naše fantazie dovolí poputovat. Já bych chtěl odborníkům i poslancům, kteří pracují v této komisi, v tomto podvýboru velmi poděkovat, protože ta jejich práce potom se odráží i v malebnosti našich obcí a musím říci, že to číslo našich obcí, přes šest tisíc už více než dva tisíce obcí má své znaky nebo vlajky, znamená také pestrost toho našeho prostoru v České republice.

Paní a pánové,

já bych Vás nyní chtěl požádat, abyste tak jak protokol přikazuje, přistoupili a já, pokud pan primátor mě pomůže, tak Vám rád předám osvědčení o tom, co jste získali a obdrželi.