vexi.info

 STŘEDISKO VEXI-INFORMACÍ   THE FLAG DATA CENTRE   ZPRAVODAJ vexi.info   THE vexi.info BULLETIN    VEXILOLOGICKÝ LEXIKON   THE VEXILLOLOGICAL LEXICON   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

VEXILOLOGICKÝ LEXIKON

o VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
    A AKTIVITY


o VEXILOLOGICKÉ NÁZVOSLOVÍ

o PRAPORY OBCÍ ČR (1991-1994)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1995)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1996)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1997)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1998)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1999)
o PRAPORY OBCÍ ČR (2000)
o PRAPORY OBCÍ ČR (2001)
o PRAPORY OBCÍ ČR (2002)
o PRAPORY OBCÍ ČR (2003)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2004)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2005)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2006)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2007)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2008)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2009)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2010)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2011)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2012)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2013)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2014)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2015)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2016)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2017)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2018)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2019)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2020)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2021)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2022)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2023)

o SYMBOLY OBCÍ OKRESU
    KARVINÁ


o SYMBOLY KRAJŮ ČR

o VLAJKY MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
    HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

o VLAJKY MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
    BRNA, OPAVY A OSTRAVY


100

Stou zemí, odkud se na tyto stránky někdo podíval, se stal Barbados.

100 000

Stotisící návštěva této stránky se uskutečnila 27. prosince 2020.

Flag Counter


Petr Exner
VEXILOLOGICKÝ LEXIKON
Prapory obcí ČR (2002)

Hradec Králové 2003

Devátý díl třetí části Vexilologického lexikonu je věnován novým praporům měst a obcí udělených v letech 2002. Tři sešity obsahují oficiální popisy praporů a v příloze s přehledné tabulky a barevná vyobrazení všech udělených praporů.Proces udělování znaků a praporů obcím

Proces udělování znaků a praporů obcím probíhá v několika krocích. Prvním z nich je schválení nových symbolů zastupiteli obce, ať již na základě vyhodnocení veřejné soutěže či po oslovení jednoho určitého člověka. Následuje žádost starosty obce o udělení symbolů, která je adresována do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tam jsou žádosti - vždy ve skupinách po 50 až 70 obcích - projednány podvýborem pro heraldiku a vexilologii.

V podvýboru jsou zamítnuty návrhy, které není možné přijmout - ať už pro zaměnitelnost s některými již udělenými symboly nebo proto, že neodpovídají heraldickým a vexilologickým zásadám pro navrhování znaků a praporů. Pro akceptovatelné návrhy je vytvořen správný heraldický a vexilologický popis symbolu. Výsledek práce podvýboru je projednán na schůzi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a usnesením k činnosti podvýboru pro heraldiku a vexilologii výbor vysloví souhlas s návrhy znaků a praporů těchto obcí a měst a doporučí předsedovi Poslanecké sněmovny, aby ve smyslu § 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), udělil obcím a městům uvedeným v usnesení právo užívat znak a nebo prapor. Na základě tohoto usnesení předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím udělí symboly obcím. Slavnostní akt udílení symbolů obcím se odehrává v na půdě Poslanecké sněmovny v místnosti státních aktů. Při této příležitosti předseda Poslanecké sněmovny pronáší krátkou řeč.

Jako příklad uvádím projev ze dne 21. ledna 2002, který přednesl Václav Klaus:

Dobrý den, dámy a pánové,

dovolte, abych vás pozdravil, abych vás přivítal na půdě Poslanecké sněmovny. Doufám, že tento den berete jako jistou sváteční událost ve vašich obcích, městech, nově také v krajích. My bychom si velmi přáli, abyste to jako jistou formu sváteční události skutečně brali. Já vím, že v minulosti tyto události asi bývaly slavnostnější, prapory a znaky uděloval král, místnost byla vznešenější, než je tato místnost Poslanecké sněmovny, asi tam bylo víc barev, ty prapory a znaky byly reálné a nejenom pomyslné, ve formě dekretu praporu a znaku.

Nicméně ústava České republiky tuto pravomoci svěřuje mně, předsedovi Poslanecké sněmovny, a my tady větší sál nemáme. Takže to musíte vzít na vědomí, ale přesto bych si přál, abychom to jako jistou formu události, která se v dějinách obce, města, městské části, kraje neopakuje každodenně, ale je jednou pro historii, aby to tímto způsobem bylo interpretováno, aby se vám také podařilo něco z toho přenést mezi vaše občany.

Svátkům, které bychom brali vážně v naší moderní společnosti počátku jedenadvacátého století moc nemáme. Pokusme se z toho určitý svátek, určitou mimořádnou událost udělat. To je jediná věc, kterou bych vám chtěl říci a já věřím, že vy ve svém vlastním zájmu o něco takového budete mezi svými spoluobčany skutečně usilovat.


FOTOGRAFIE Z UDĚLOVÁNÍ ZNAKŮ A PRAPORŮ OBCÍM
dne 21. ledna 2002

Předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus předává v místnosti státních aktů Poslenecké sněmovny Parlamentu České republiky udělovací listinu starostovi obce.

Vlevo: Udělování se účastní i poslanci a členové podvýboru pro heraldiku a vexilologii (zprava členové podvýboru Exner, Fojtík, Louda, Pelant, Müller, Štarha, Svoboda, Zelenka a dva poslanci).

Vpravo: Předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus předává udělovací listinu hejtmanovi Královéhradeckého kraje Pavlu Bradíkovi.

Vlevo: Rozhovor předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause s hejtmanem Královéhradeckého kraje Pavlem Bradíkem a autorem návrhu krajských symbolů Petrem Exnerem.

Vpravo: Znak Královéhradeckého kraje.


ERRATA
str. 2002/6
KOČÍ
Chybný popis praporu, správně: Bílý list, v žerďové polovině černá orlice s červenou zbrojí a jazykem, nesoucí na hrudi žlutý kostel tvořený zvonicí s jehlancovou střechou s makovicí a křížkem, k níž od žerdi přiléhá zastřešená chodba prolomená čtyřmi černými oblouky a od vlajícího okraje kostelní loď s valbovou střechou a pěti černými okny. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
str. 2002/7
LIBOŘICE
Chybný obrázek. Prostřední pruh má být celý v žerďové polovině listu.
str. 2002/19
BUKOV
Překlep v textu, má být "perizoniem".
str. 2002/24
LIPNÍK NAD BEČVOU
Překlep v textu, má být "dvouocasý".
str. 2002/26
MORAVANY
Chybné číslo rozhodnutí, má být "100/2002".
str. 2002/59
JEMNICE
Chybný obrázek, popis je správně.
str. XVII
JAKUBOVICE
JakuboviceObrázek vzhůru nohama.
str. XVII
JEMNICE
JemniceChybný obrázek, prostřední pruh je červeno-bíle šachovaný.
str. XIX
LIBOŘICE
LibořiceChybný obrázek.
Prostřední pruh má být celý v žerďové polovině listu.
str. XXVII
ŠTUDLOV
Študlov (VS)Chybný obrázek
Uveden obrázek obce Študlov (SY)
str. XXVIII
VRBOVEC
VrbovecChybné barvy na obrázku
Ondřejský kříž má být bílý.