vexi.info

 STŘEDISKO VEXI-INFORMACÍ   THE FLAG DATA CENTRE   ZPRAVODAJ vexi.info   THE vexi.info BULLETIN    VEXILOLOGICKÝ LEXIKON   THE VEXILLOLOGICAL LEXICON   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

VEXILOLOGICKÝ LEXIKON

o VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
    A AKTIVITY


o VEXILOLOGICKÉ NÁZVOSLOVÍ

o PRAPORY OBCÍ ČR (1991-1994)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1995)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1996)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1997)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1998)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1999)
o PRAPORY OBCÍ ČR (2000)
o PRAPORY OBCÍ ČR (2001)
o PRAPORY OBCÍ ČR (2002)
o PRAPORY OBCÍ ČR (2003)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2004)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2005)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2006)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2007)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2008)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2009)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2010)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2011)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2012)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2013)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2014)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2015)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2016)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2017)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2018)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2019)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2020)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2021)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2022)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2023)

o SYMBOLY OBCÍ OKRESU
    KARVINÁ


o SYMBOLY KRAJŮ ČR

o VLAJKY MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
    HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

o VLAJKY MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
    BRNA, OPAVY A OSTRAVY


100

Stou zemí, odkud se na tyto stránky někdo podíval, se stal Barbados.

100 000

Stotisící návštěva této stránky se uskutečnila 27. prosince 2020.

Flag Counter


Petr Exner
VEXILOLOGICKÝ LEXIKON
Vlajky obcí ČR (2004)

Hradec Králové 2005

Jedenáctý díl třetí části Vexilologického lexikonu je věnován novým praporům měst a obcí udělených v letech 2004. Dva sešity obsahují oficiální popisy praporů a v příloze s přehledné tabulky a barevná vyobrazení všech udělených praporů.


Proces udělování znaků a vlajek obcím

Proces udělování znaků a vlajek obcím probíhá v několika krocích. Prvním z nich je schválení nových symbolů zastupiteli obce, ať již na základě vyhodnocení veřejné soutěže či po oslovení jednoho určitého člověka. Následuje žádost starosty obce o udělení symbolů, která je adresována do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tam jsou žádosti - vždy ve skupinách po 70 až 90 obcích - projednány podvýborem pro heraldiku a vexilologii.

V podvýboru jsou zamítnuty návrhy, které není možné přijmout - ať už pro zaměnitelnost s některými již udělenými symboly nebo proto, že neodpovídají heraldickým a vexilologickým zásadám pro navrhování znaků a vlajek. Pro akceptovatelné návrhy je vytvořen správný heraldický a vexilologický popis symbolu. Výsledek práce podvýboru je projednán na schůzi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a usnesením k činnosti podvýboru pro heraldiku a vexilologii výbor vysloví souhlas s návrhy znaků a vlajek těchto obcí a měst a doporučí předsedovi Poslanecké sněmovny, aby ve smyslu § 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), udělil obcím a městům uvedeným v usnesení právo užívat znak a nebo vlajku. Na základě tohoto usnesení předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím udělí symboly obcím. Slavnostní akt udílení symbolů obcím se odehrává v na půdě Poslanecké sněmovny v místnosti státních aktů. Při této příležitosti předseda Poslanecké sněmovny pronáší krátkou řeč.

V části lexikonu věnované praporům přijatým v roce 2002 byla uvedena řeč tehdejšího předsedy PS PČR Václava Klause. Nyní jako příklad uvádím projev ze dne 5. března 2004, který přednesl Lubomír Zaorálek:

Vážení starostové,

srdečně vás vítám tady v prostorách Poslanecké sněmovny. Jsem rád, že se tady můžeme setkat, protože zájem, který provází udělování praporů a znaků, je dokladem toho, že v současném moderním světě symboly něco znamenají a mají praktické uplatnění v našem životě. A je to asi nejednoduché, říci v čem to je a proč to je, ale zdá se, že to je způsobeno tím, že žijeme v nejistém světě plném často i docela nových rizik a prapory a znaky nás vlastně jakoby odkazují někam do minulosti, která ukazuje na to, jaké činnosti se konaly a jak se utvářelo prostředí krajiny i společnosti země, ve které žijeme.

Zdá se mi, že to je k něčemu velice dobré si to připomenout, protože si člověk uvědomí, jaké jsou to generace předků a staletí, která vlastně vytvářela podobu života, která možná vytvářela i naši povahu, která vytvářela i to, že dnes máme určité schopnosti, že nás některé věci baví a že máme určitý charakter, určitou mentalitu v této zemi.

Zdá se mi, že když si člověk uvědomí ten svět, na který vlastně jenom navazujeme, tak cítím, jako když se zařadí do času a jeho život tím dostává další smysl. Proto mi připadá, že udělení praporů a znaků, pokud se nám takto vrací naše minulost a připomínáme si ji, je to něco, co může pomoci, abychom se v obcích, ve městech cítili více doma. Abychom tomu více rozuměli a na základě toho chápali, proč jsme zde doma a proč ta krajina je nám blízká, proč to prostředí - i možná povaha - je něčím, v čem se cítíme lépe než jinde. Zdá se mi, že v tomto světě, ve kterém se zkracují vzdálenosti a ve kterém čelíme globálním tendencím, kterým často ještě se teprve pokoušíme porozumět, má velkou cenu připomenout něco z toho, co je jistotou, která přichází z minulosti a které možná stojí za to porozumět, abychom rozuměli sobě samým.

Takže já doufám, že i vy pro prapory a znaky najdete umístění a najdete pro ně místo v životě vašich obcí a že trochu pomohou tomu, abychom se v našich obcích a městech cítili skutečně dobře. Aby se nám v nich dobře žilo. Takže proto jsem rád, že jsme tady, a můžeme přikročit k udělování.