vexi.info

 STŘEDISKO VEXI-INFORMACÍ   THE FLAG DATA CENTRE   ZPRAVODAJ vexi.info   THE vexi.info BULLETIN    VEXILOLOGICKÝ LEXIKON   THE VEXILLOLOGICAL LEXICON   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

VEXILOLOGICKÝ LEXIKON

o VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
    A AKTIVITY


o VEXILOLOGICKÉ NÁZVOSLOVÍ

o PRAPORY OBCÍ ČR (1991-1994)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1995)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1996)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1997)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1998)
o PRAPORY OBCÍ ČR (1999)
o PRAPORY OBCÍ ČR (2000)
o PRAPORY OBCÍ ČR (2001)
o PRAPORY OBCÍ ČR (2002)
o PRAPORY OBCÍ ČR (2003)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2004)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2005)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2006)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2007)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2008)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2009)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2010)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2011)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2012)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2013)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2014)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2015)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2016)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2017)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2018)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2019)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2020)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2021)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2022)
o VLAJKY OBCÍ ČR (2023)

o SYMBOLY OBCÍ OKRESU
    KARVINÁ


o SYMBOLY KRAJŮ ČR

o VLAJKY MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
    HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

o VLAJKY MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
    BRNA, OPAVY A OSTRAVY


100

Stou zemí, odkud se na tyto stránky někdo podíval, se stal Barbados.

100 000

Stotisící návštěva této stránky se uskutečnila 27. prosince 2020.

Flag Counter


Petr Exner
VEXILOLOGICKÝ LEXIKON
Vlajky obcí ČR (2015)

Hradec Králové 2016

Dvaadvacátý díl třetí části Vexilologického lexikonu je věnován novým praporům měst a obcí udělených v letech 2015. Sešit obsahuje oficiální popisy praporů a v příloze s přehledné tabulky a barevná vyobrazení všech udělených praporů.



Proslov předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jana Hamáčka
k představitelům obcí dne 15.dubna 2015

Vážené paní starostky, vážení páni starostové, vážení kolegové.

Dobrý den, vítejte v poslanecké sněmovně na akci, která, předpokládám, je důležitým momentem v životě vašich obcí, protože za krátkou dobu obdržíte z mých rukou dekret o udělení obecních symbolů, což je jedna z pravomocí, která je mi svěřena zákonem. Já si této pravomoci velmi vážím, protože mi umožňuje několikrát do roka se setkat s vámi a s vašimi kolegy jako s těmi, kteří jste úplně v první linii, protože jste nejblíže občanům. Vy řešíte jejich kaž-dodenní problémy, za vámi chodí, když něco nefunguje nebo když si potřebují postěžovat. Věřím, že za vámi chodí, i když něco funguje a že vás taky často chválí za to, co pro vaše obce a města děláte. A samozřejmě jste také ti, kteří pracujete s tím, co my tady vytváříme, to zna-mená se zákony, které opouštějí poslaneckou sněmovnu a vcházejí v účinnost. Já si těchto setkání vážím také proto, že mi dávají potom v té méně formální části zpětnou vazbu, jak se nám naše práce daří. Já vím, že nic není úplně ideální, že to, co opouští poslaneckou sněmovnu a potom vychází ve sbírce zákonů je vždy výsledek nějakého procesu, nějakého kompromisu, promítají se do toho různé zájmy. A samozřejmě, že všichni bychom asi chtěli, aby ten či onen zákon vypadal trošku jinak, než je potom ve finále schválen. Ale to je kouzlo parlamentní de-mokracie a to je i kouzlo toho procesu, kterým ty zákony procházejí. Takže chci vás touto cestou požádat o pochopení, když občas to co my tady uděláme, není úplně ideální. Věřte, že se snažíme naslouchat zpětné vazbě od vás, snažíme se, ač to možná tak někdy nevypadá, vám ten život komplikovat co nejméně. Víme, že v celé řadě případů pracujete jako neuvolnění starostové, to znamená je to práce nad rámec vašeho občanského zaměstnání. Vaši spoluobčané přijdou z práce a věnují se rodině, jsou na zahrádce nebo jdou do hospody a vy jdete na obecní úřad a snažíte se řešit jejich problémy. Za to vám z mé strany, z naší strany, pokud mohu hovořit za celou poslaneckou sněmovnu, patří obrovský dík. My si toho vážíme, vážíme si té zpětné vazby, a jak jsem řekl, snažíme se vám to moc nekomplikovat. Vím, že velkým tématem jsou finanční prostředky - jako vždy - protože celé fungování samosprávy se vždycky točí kolem toho kolik je na to fungování peněz. Vím, že teď ta situace není úplně jednoduchá, že dochází k propadům výběru daní a tedy potom i dopadu do vašich obecních rozpočtů. To je věc, kterou v poslanecké sněmovně vnímáme a zcela jistě se tomu bodu budeme věnovat i do budoucna, protože není možné, abyste měli pouze povinnosti nebo na vás byly přenášeny další a další kompetence a aby vám stát nebyl schopen minimálně to, co slíbil a to s čím vy počítáte, zajistit. Takže tomu se věnovat budeme a věřím, že ta situace se v průběhu roku zlepší a že na konci roku se ukáže, že to, co bylo slíbeno, s čím jste počítali ve svých obecních rozpočtech, tam bude.

Takže ještě jednou vítejte, věřím, že využijete možnost, když už jste v Praze, užít si i toho krásného počasí, které teď panuje venku. Potom, co skončíme tuto formální část, tak jsme pro vás připravili drobné občerstvení a budete-li mít zájem, tak vám taky ukážeme poslaneckou sněmovnu, jakkoliv – a to se omlouvám – nebude možné vám ukázat přímo hlavní jednací sál zevnitř, protože v něm zasedá rozpočtový výbor, nahradíme to aspoň návštěvou na galerii a pak vám ukážu i reprezentační prostory předsedy poslanecké sněmovny, tam se moc často nechodí.

Ještě než se ujmu svých povinností, tak bych chtěl také poděkovat všem odborníkům, kteří se podíleli na celém procesu přípravy a schvalování obecních symbolů včetně práce v příslušném podvýboru, protože pro ně je to práce náročná, těžká a do jisté míry i nevděčná, takže všem těm, kteří se na tomto procesu podíleli moc děkuji a teď je ta doba na předávání.

Děkuju.

(neautorizovaný přepis zvukového záznamu)