vexi.info

 STŘEDISKO VEXI-INFORMACÍ   THE FLAG DATA CENTRE   ZPRAVODAJ vexi.info   THE vexi.info BULLETIN    VEXILOLOGICKÝ LEXIKON   THE VEXILLOLOGICAL LEXICON   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

o VÝBĚR DLE NÁZVU OBCE,
    OKRESU, KRAJE, ROKU
    A ČÍSLA ROZHODNUTÍ


o VÝBĚR DLE STATUTU OBCE

o VÝBĚR DLE TYPU
    A BAREV LISTU


o VÝBĚR DLE VEXILOLOGICKÝCH
    FIGUR NA LISTU


o VÝBĚR DLE OBECNÝCH FIGUR
    NA LISTU


100

Stou zemí, odkud se na tyto stránky někdo podíval, se stal Barbados.

100 000

Stotisící návštěva této stránky se uskutečnila 27. prosince 2020.

Flag Counter


VÝBĚR DLE TYPU A BAREV LISTU


TYP:         vložte písmeno označující typ dělení listu dle tabulky dole ev. následované číslem nebo nechte prázdné
BARVA:      vložte písmena označující barvy dle tabulky dole v požadovaném pořadí nebo nechte prázdné

TYPBARVA
H - vodorovně
V - svisle
K - kosmo
S - šikmo
Q - svisle a vodorovně
X - šikmo a kosmo
P - nedělený list
 
 
R - červená         
B - modrá
V - zelená
Y - žlutá
W - bílá
N - černá
M - hnědá
G - šedá
P - fialová


OBRÁZKY? zaškrtněte checkbox, chcete-li zbrazit vyobrazení vlajek