vexi.info

 STŘEDISKO VEXI-INFORMACÍ   THE FLAG DATA CENTRE   ZPRAVODAJ vexi.info   THE vexi.info BULLETIN    VEXILOLOGICKÝ LEXIKON   THE VEXILLOLOGICAL LEXICON   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

o VÝBĚR DLE NÁZVU OBCE,
    OKRESU, KRAJE, ROKU
    A ČÍSLA ROZHODNUTÍ


o VÝBĚR DLE STATUTU OBCE

o VÝBĚR DLE TYPU
    A BAREV LISTU


o VÝBĚR DLE VEXILOLOGICKÝCH
    FIGUR NA LISTU


o VÝBĚR DLE OBECNÝCH FIGUR
    NA LISTU


100

Stou zemí, odkud se na tyto stránky někdo podíval, se stal Barbados.

100 000

Stotisící návštěva této stránky se uskutečnila 27. prosince 2020.

Flag Counter


VÝBĚR DLE NÁZVU OBCE, OKRESU, KRAJE, ROKU A ČÍSLA ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ


OBEC: vložte celý název obce nebo několik počátečních písmen názvu obce nebo nechte prázdné
OKRES:   vložte celý název okresu nebo několik počátečních písmen názvu okresu nebo nechte prázdné
KRAJ:   vyberte z nabídky název kraje
nebo ponechte Celá ČR.
ČÍS.ROZH.:   vložte číslo rozhodnutí předsedy PS PČR nebo nechte prázdné
ROK:   vložte rok přijetí vlajky nebo nechte prázdné

OBRÁZKY? zaškrtněte checkbox, chcete-li zbrazit vyobrazení vlajek